7. april je svetovni dan zdravja in v letošnjem letu proslavljamo delo medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic ter se spominjamo na kritično vlogo, ki jo imajo pri ohranjanju sveta.

Medicinske sestre, zdravstveni tehniki in drugi zdravstveni delavci ter delavke so v ospredju odziva COVID-19 – zagotavljajo visoko kakovost zdravljenja in nege, vodijo dialog v skupnosti za reševanje strahov in vprašanj ter v nekaterih primerih zbirajo podatke za klinične študije. Preprosto, brez njih ne bi bilo odziva.

V tem letu ob svetovnem dnevu zdravja poudarjamo trenutno stanje zdravstvene nege po vsem svetu. Svetovna zdravstvena organizacija in njeni partnerji bodo podali vrsto priporočil za krepitev zdravstvene nege in babištva. To bo bistvenega pomena, če želimo doseči nacionalne in globalne cilje, povezane z univerzalnim zdravstvenim varstvom, zdravjem mater in otrok, nalezljivimi in nenalezljivimi boleznimi, vključno z duševnim zdravjem, pripravljenostjo na nujne primere in odzivanjem, varnostjo pacientov ter zagotavljanjem integrirane nege, osredotočene na ljudi.

Na svetovni dan zdravja je izšlo prvo svetovno poročilo o zdravstveni negi v letu 2020. Poročilo ponuja globalno sliko delovne sile in podpira načrtovanje na podlagi dokazov za optimizacijo prispevka te delovne sile za izboljšanje zdravja in dobrega počutja za vse. Podobno poročilo o babiški delovni sili bo objavljeno leta 2021. Celotno poročilo je na voljo v angleščini, v šestih  jezikovnih različicah pa so na voljo povzetki. Jezikovne različice celotnega poročila bodo na voljo maja 2020.

Vir: Svetovna zdravstvena organizacija

Translate »