Oceani, ki so ključnega pomena za preživetje, se srečujejo s številnimi težavami, za katere smo v večini krivi ljudje. Ocean ima odločilno vlogo pri ohranjanju življenja na Zemlji in je ključen dejavnik podnebnih sprememb. Združeni narodi so v počastitev tega izjemnega vira življenja in hkrati v opomin, da moramo ta naravni vir skrbno varovati, 8. junij določili za svetovni dan oceanov.

Skrbno upravljanje s tem pomembnim globalnim virom je ključno za trajnostno prihodnost

Svetovni oceani – njihove temperature, kemija, tokovi in življenje – so gonilo za globalne sisteme, ki omogočajo, da je Zemlja primerna za človeško bivanje. Naša deževnica, pitna voda, vreme, podnebje, obale, veliko naše hrane in celo kisik v zraku proizvedejo in uravnavajo oceani ter morja. Oceani so pomembni tudi za trgovino in transport.

Ocean ima odločilno vlogo pri ohranjanju življenja na Zemlji in je ključen dejavnik podnebnih sprememb

Oceani so bili v celotni zgodovini človeštva ključnega pomena za nastanek in razvoj različnih civilizacij, kot vir naravnih dobrin, pot v druge dežele in bivališče. Brez oceanov, ki pokrivajo več kot 70 odstotkov zemeljske površine, bi bilo življenje na Zemlji nemogoče. Človeški vplivi na oceane se povečujejo, saj živi na obalah polovica svetovne populacije, vendar problem onesnaženja morij ni le problem ljudi, ki živijo ob morjih, saj so za večino onesnaženosti krive dejavnosti v notranjosti kontinentov.

Oceani vedno bolj onesnaženi

Onesnaževanje, prevelik ulov morskih živali, izguba habitatov in obrežij ter dvigovanje morske gladine, so le nekatere težave, ki ogrožajo ta naravni habitat. Te težave lahko človeštvo reši le s skupnimi akcijami in le na osnovi boljšega poznavanja oceanskega sistema.

Skrb za oceane do leta 2030 opredeljena v 14 cilju trajnostnega razvoja

Na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra 2015 soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji in številnimi podcilji. Ta v 14 cilju opredeljuje ukrepe povezane z življenjem v vodi. Države so se zavezale, da bodo ohranjale in trajnostno uporabljale oceane, morja, ter morske vire za trajnostni razvoj. Do leta 2020 je cilj trajnostno upravljati morske in kopenske ekosisteme ter jih varovati, tudi s krepitvijo njihove odpornosti, da se preprečijo večje škodljive posledice, in sprejeti ukrepe za njihovo obnovo ter za zdrave in produktivne oceane; učinkovito urediti izlov ter odpraviti prelov, nezakonit, neprijavljen in zakonsko neurejen ribolov ter načine ribolova, ki škodujejo morskemu okolju, ter uvesti znanstveno utemeljene načrte upravljanja za čimprejšnjo obnovo staležev rib vsaj na raven, ki omogoča največjo dovoljeno raven biološkega izkoriščanja v skladu z njihovimi biološkimi značilnostmi in ohraniti vsaj deset odstotkov obalnih ter morskih območij. Do leta 2025 je cilj preprečiti in občutno zmanjšati vsakovrstno onesnaževanje morja, zlasti zaradi dejavnosti na kopnem, tudi morske naplavine in onesnaževanje s hranili. Podrobneje lahko preberete, kaj so se države zavezale na spletni strani: www.globalni-cilji.si.

Več o svetovnem dnevu oceanov http://www.worldoceansday.org/.

Translate »