SLOGA, nacionalna platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, sporoča, da si je mednarodna skupnost leta 2015 zadala globalen cilj, da bomo s skupnimi prizadevanji izkoreninili lakoto v svetu do leta 2030. Z obeležitvijo letošnjega svetovnega dne hrane opozarjamo na usodno povezanost kmetijstva, spreminjanja podnebja in revščino. Prav najrevnejši, med katerimi so večina mali kmetje in ribiči, so danes najbolj prizadeti zaradi višjih temperatur ter pogostosti vremenskih ujm. Hkrati se soočamo z naraščanjem prebivalstva – do leta 2050 nas bo 9,6 milijarde – kar bo še dodatno povečalo potrebe po obdelovalni zemlji,  pridelavi hrane in vodnih virih.

Mednarodno razvojno sodelovanje je s sprejemom globalne Agende 2030 za trajnostni razvoj postalo še pomembnejši instrument izkoreninjenja lakote v svetu in zagotavljanja visoke stopnje prehranske varnosti, usmerjene v krepitev lokalne proizvodnje, večanja samooskrbnosti ter zagotavljanja prehranske varnosti za lokalno prebivalstvo. Vendar smo še daleč od cilja, če v tem trenutku na svetu več kot tretjina proizvedene hrane ne pride do človeških ust.

Slovenija lahko k zadanemu cilji prispeva s spreminjanjem nacionalne kmetijske politike prilagajanja podnebnim razmeram, z vplivanjem na oblikovanje evropskega odzivanja in oblikovanjem dodatnega programa uradne razvojne pomoči, ki bo v najbolj izpostavljenih državah pomagal krepiti trajnostne kmetijske prakse ter prilagajanje spremembam podnebja.

Če želi Slovenija okrepiti svoj ugled v mednarodni skupnosti, mora okrepiti svoja dejanja. Besede danes ne zadoščajo. Od Vlade Republike Slovenije (RS) zato zahtevamo močno zavezo, da v nastajajoči resoluciji in strategiji mednarodnega razvojnega sodelovanja med cilje jasno ter razločno postavi krepitev lokalnih gospodarstev v prednostnih območjih. Prav tako od Vlade RS pričakujemo, da bo močna zagovornica poštenih in pravičnih mednarodnih dogovorov ter trgovinskih sporazumov, ki bodo preprečevali izčrpavanje že tako šibkih držav globalnega juga.

Dodatne informacije:

Patricija Virtič, 031 410 550, patricija.virtic@sloga-platform.org

Albin Keuc, 041 749 468, albin.keuc@sloga-platform.org


Izjava ob svetovnem dnevu hrane je ena od aktivnosti 101 razvojne noči.

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč med 13. in 20. oktobrom 2016, v času svetovnega dneva boja proti revščini, pripravlja niz dogodkov pod naslovom “101 razvojna noč”. Skupaj z drugimi nevladnimi razvojnimi organizacijami bomo opozorili na usodno povezanost človeštva in pomen solidarnosti za našo skupno prihodnost.

Translate »