10. oktobra obeležujemo svetovni in evropski dan boja zoper smrtno kazen. Slovenija je odločna nasprotnica smrtne kazni v vseh okoliščinah in si prizadeva za odpravo smrtne kazni povsod po svetu.

Ministrtvo za zunanje zadeve RS je sporoćilo, da je globalna odprava smrtne kazni pomembna tako z vidika varovanja človekovega dostojanstva kot zaradi nepovratne škode, ki jo povzroča, še posebej v luči dejstva, da nobeno sodstvo ni brez napak. Obenem podatki kažejo, da smrtna kazen ne zmanjšuje stopnje kriminala. Zato ob tej priložnosti pozivamo vse države, ki še ohranjajo smrtno kazen, da jo čim prej odpravijo oziroma uvedejo moratorij na njeno izvrševanje.

Še posebej zaskrbljujoča in nedopustna je izvedba smrtne kazni nad mladoletnimi osebami, nosečnicami ali osebami z duševnimi boleznimi in motnjami, kar je tudi v nasprotju z mednarodnim pravom človekovih pravic.

Slovenija pozdravlja krepitev prizadevanj proti smrtni kazni. V letošnjem letu je med drugim med 21. in 23. junijem 2016 v Oslu potekal Šesti svetovni kongres zoper smrtno kazen, ki je prispeval k osveščanju o negativnih vidikih smrtne kazni, v 3. odboru Generalne skupščine OZN pa se bo jeseni ponovno sprejemala resolucija o vzpostavitvi moratorija na smrtno kazen, ki jo Slovenija močno podpira. Uspešen sprejem dosedanjih resolucij OZN o tej temi potrjuje dejstvo, da vse več držav podpira vzpostavitev splošnega moratorija na smrtno kazen. Pozitiven znak je tudi odprava smrtne kazni in vzpostavitev moratorija na smrtno kazen v številnih ameriških, afriških in azijskih državah.

Translate »