12. junija je svetovni dan boja proti otroškemu delu. Po ocenah je danes 152 milijonov otrok na svetu žrtev otroškega dela. Ti otroci ne morejo uresničevati svojih pravic do izobraževanja in varnega življenjskega okolja.

Evropska unija je zavezana spoštovanju temeljnih človekovih pravic vsakega otroka, da bi do leta 2025 odpravili otroško delo v vseh oblikah v skladu z agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj 2030. Za to so nujni ukrepi v vseh zadevnih sektorjih in politikah. EU uporablja vsa razpoložljiva orodja, od razvojnega sodelovanja in dialogov o političnih vprašanjih in človekovih pravicah do socialne in trgovinske politike. Poleg tega si prizadeva za zaščito otrok na konfliktnih območjih, vključno s Sirijo in Jemnom. Stalno povečuje financiranje za izobraževanje v izrednih razmerah, ki leta 2019 predstavlja že 10 % vse humanitarne pomoči EU. EU si bo še naprej prizadevala ohranjati vodilno vlogo pri zaščiti otrokovih pravic po svetu, da bi za mlade ustvarili boljšo sedanjost in prihodnost.

Vir: Evropska komisija

Translate »