8. april je mednarodni dan Romov. Evropska komisija je ob mednarodnem dnevu Romov v izjavi poudarila, da so Romi največja evropska manjšina, vendar njihove skupnosti vsepovsod še vedno trpijo diskriminacijo in marginalizacijo. Anticiganizem je vse bolj v porastu in se kaže tudi v širjenju sovražnega govora in lažnih spletnih novic.

Agencija EU za temeljne pravice (FRA) je pred današnjim dnem objavila tudi poročilo o položaju manjšin in diskriminaciji, v katerem se je osredotočala na položaj romskih žensk v 9 državah članicah EU z naslovom »Second European Union Minorities and Discrimination Survey – Roma women in nine EU Member States«.

Medtem ko neenakosti vplivajo na ženske na zelo različnih območjih, Rominje pestijo še dodatni izzivi kot so ekstremna revščina, izključenost in diskriminacija, ki jih še bolj deprivilegirajo. Na temeljnih področjih, kot so izobraževanje, zaposlovanje in zdravje gre romskim ženskam še veliko slabše od moških, zlasti tistim, ki se poročijo in ustvarijo družino zelo mlade in živijo v socialno ogroženih gospodinjstvih, kar pomeni še večje tveganje, da bodo izključene in marginalizirane.

Poročilo ugotavlja, da v Rominje povprečju:

  • zgodaj opuščajo šolanje: le 16 % jih je dokončalo srednjo šolo, medtem ko jo je končalo 22 % romskih moških in 75% žensk na evropski ravni;
  • se zgodaj poročajo – 29 % romskih žensk, v primerjavi z 12 % romskih moških, se poroči preden dopolnijo 18 let;
  • ostajajo doma – 40 % Rominj ne išče službe zaradi skrbstvenih obveznosti; to je pogosto dvakrat večji del kot med ženskami v splošni populaciji;
  • za svoje delo niso plačane – le 16 % romskih žensk je zaposlenih, delež romskih moških, ki so zaposleni pa je 34 %.

Izsledki raziskave kažejo na potrebo po spolno občutljivih ukrepih, ki naj bodo oblikovani in implementirani skupaj z romskimi ženskami. Podrobno je potrebno preučiti kako združiti priložnosti za socialno podporo in priložnosti za dostojno delo.

Poudarjajo tudi negativne posledice, ki se pojavljajo zaradi premajhne dostopnosti storitev varstva in skrbi za otroke, kar bi lahko romskim ženskam prineslo več časa za izpopolnjevanje veščin in iskanje zaposlitev. Poročilo poziva h krepitvi močnega in pomembnega glasu Rominj v javnem življenju in v svojih skupnostih.

Več informacij in povezava do poročila je na voljo tukaj.

Vir: Evropska komisija, FRA

 

SLOGA WWW Gobalni cilji naslovna

Enakost spolov je in zmanjšanje neenakosti sta cilja trajnostnega razvoja, več o ciljih trajnostnega razvoja lahko preberete na strani globalni-cilji.si.

Translate »