Danes obeležujemo mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji. Ministrstvo za zunanje zadeve ob tej priložnosti opozarja, da mednarodno pravo prepoveduje diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin, vključno z diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, ter poziva k polnemu spoštovanju človekovih pravic vseh ljudi.

LGBTI osebe (lezbijke, geji, biseksualne, transseksualne in interseksualne osebe) so marsikje še vedno izpostavljene nasilju, diskriminaciji in predsodkom, zato je potrebno, da se na ta dan spomnimo določbe Splošne deklaracije o človekovih pravicah, da se “vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice”. Iz tega izhaja tudi varstvo človekovih pravic LGBTI oseb. Pri odpravi diskriminacije in predsodkov zato igra pomembno vlogo tudi izobraževanje za človekove pravice.

Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji na MZZ obžalujejo nadaljnje kršitve človekovih pravic LGBTI oseb v nekaterih državah. Pozivajo k odpravi kriminalizacije istospolne spolne usmerjenosti in obsojajo uporabo smrtne kazni nad LGBTI osebami izključno na podlagi njihovih spolnih preferenc. Države pozivajo k doslednemu izpolnjevanju obveznosti in zavez, ki izhajajo iz mednarodnopravnega varstva človekovih pravic. Glavno vodilo pri tem pa morajo ostati temeljne vrednote varstva človekovega dostojanstva in enakosti.

Odprava vseh oblik diskriminacije predstavlja eno izmed zunanjepolitičnih prioritet Republike Slovenije na področju človekovih pravic. Ministrstvo bo zato še naprej prispevalo k boju proti homofobiji, transfobiji in bifobiji in si prizadevalo, da vprašanje diskriminacije in nasilja na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete ostane na dnevnem redu mednarodnih in regionalnih organizacij. Junija 2016 je tako Slovenija podprla ustanovitev mandata neodvisnega izvedenca Sveta OZN za človekove pravice zoper nasilje in diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Istega leta smo se pridružili tudi Koaliciji za enake pravice (Equal Rights Coalition), ki združuje 33 držav in se na mednarodni ravni zavzema za enake pravice za vse ter odpravo diskriminacije in nasilja nad LGBTI osebami.

Translate »