Mednarodna raziskava italijanske javne agencije Enea je pokazala, da se je gladina Sredozemskega morja v zadnjem tisočletju dvignila za približno 30 centimetrov, medtem ko projekcije napovedujejo dvig gladine morja tudi do 95 centimetrov do leta 2100.

Medtem ko se je Sredozemsko morje v zadnjem tisočletju dvignilo za približno 30 centimetrov, napovedi medvladne skupine Združenih narodov (ZN) o podnebnih spremembah govorijo o več kot trikratnem dvigu v prihodnjih sto letih, izhaja iz povzetka študije italijanske Nacionalne agencija za nove tehnologije, energijo in trajnostni gospodarski razvoj. Študija je pomembna tudi zato, ker pri proučevanju dvigovanja gladine morja še nihče ni upošteval tako dolgega obdobja.

Za proučitev sprememb višine gladine Sredozemlja so raziskovalci pridobili podatke za 13 arheoloških najdišč ob obalah Italije, Španije, Francije, Grčije in Izraela, in sicer na tektonsko stabilnih območjih. V Italiji so se osredotočili na tri območja na jugu Apeninskega polotoka, točneje v okolici Salerna, Otranta in Brindisija, kjer se je gladina morja dvignila za 15 centimetrov v zadnjih tisoč letih

Raziskovalci so ugotovili, da je med ogroženimi območji tudi celotna jadranska obala med Trstom in Raveno, saj bo seštevek dviga morja in znižanja obale dosegel vrednosti med 90 in 140 centimetri.

Sredozemlje v zadnjem tisočletju dvignilo od samo šest do največ 33 centimetrov, kar je 65 odstotkov manj od najnovejših projekcij medvladne skupine pri ZN-ju, ki napovedujejo dvig gladine morja na svetovni ravni med 60 in 95 centimetri do leta 2100. Za tako velik pospešek so krive predvsem podnebne spremembe zaradi dviga koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju.

Ukrepi, si so jih države sveta podpisale ob sprejetju Agende 2030 za trajnostni razvoj, za področje življenja v vodi, so zapisani v 14 cilju trajnostnega razvoja, kjer je med drugim zapisano, da bomo do leta 2020 ohranili vsaj deset odstotkov obalnih in morskih območij v skladu z notranjim in mednarodnim pravom, in sicer na temelju najnovejših znanstvenih spoznanj.

Translate »