Državni sekretar ministrstva za zunanje zadeve dr. Stanislav Raščan je nagovoril udeležence konference na visoki ravni o vodi in enakosti spolov, ki je bila namenjena izmenjavi dobrih praks, mnenj in zamisli o tem, kako doseči enakost spolov v kontekstu vode, je sporočilo zunanje ministrstvo. Konferenco je Slovenija kot predsedujoča Svetu EU organizirala skupaj z Unescovim Svetovnim programom za ugotavljanje stanja voda (UNESCO World Water Assessment Programme) in organizacijo Ženske za vodno partnerstvo (Women for Water Partnership).

Voda je med osrednjimi temami slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju razvojnega sodelovanja. Prizadevanja Slovenije na tem področju so usmerjena v poenotenje stališč držav članic o vodi v zunanjem delovanju EU.

»Trajnostna cilja o čisti pitni vodi in urejenih sanitarijah ter enakosti spolov sta ključna za doseganje vseh ciljev trajnostnega razvoja,« je poudaril državni sekretar dr. Raščan. »Nujno je, da ženske in deklice po vsem svetu, ki dnevno porabijo 200 milijonov ur za oskrbovanje z vodo, dobijo priložnost, da del tega časa posvetijo izobraževanju in opravljanju del, ki prinašajo dohodek za dostojno življenje,« je še dodal državni sekretar. Poudaril je tudi, da kljub napredku na ravni politik enakosti spolov, povezanih z vodo, njihovo izvajanje ostaja skromno. Finančni viri za načrtovanje ukrepov in projektov na področju enakosti spolov in vode so še vedno redki in razpršeni.

V sklopu konference je državni sekretar dr. Raščan podprl poziv k izvajanju ukrepov iz Unescovega svetovnega programa za ugotavljanje stanja voda, da bi hitreje dosegli enakosti spolov in opolnomočenje žensk v vodnem sektorju, in pozval druge države članice EU, naj se pridružijo.

Na konferenci so sodelovale države članice EU, številni visoki gostje in drugi pomembni udeleženci.

Posnetek konference si lahko ogledate TU.

Translate »