Predstavnika platforme SLOGA sta se danes srečala s Sabino R. Stadler, novo generalno direktorico, odgovorno za mednarodno razvojno sodelovanje na Ministrstvu za zunanje zadeve RS (MZZ), Veroniko Boškovič Pohar, namestnico generalne direktorice in Vesno Čuber iz sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Rdeča nit pogovora je bila nova resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju, ki bo določila temeljne vsebine prihodne politike razvojnega sodelovanja.

Kot smo že večkrat poročali, v letošnjem leto potekajo pomembni procesi, ki imajo vpliv na vsebine prihodnjega razvojnega sodelovanja – o novem evropskem soglasju o razvoju in implementaciji Agende 2030 za trajnostni razvoj. Zato smo se strinjali, da mora biti proces priprave zelo vključujoč in odprt. Tudi zato, ker so nanj vezane spremembe zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju, akcijskega načrta za izpolnitev zaveze o višini uradne razvojne pomoči ter priprave memoranduma za izvedbo OECD DAC pregleda učinkovitosti in uspešnosti slovenskega modela razavojnega sodelovanja.

Ministrstvo načrtuje izvedbo javne obravnave nove resolucije v septembru in sprejem na Vladi oktobra oz. novembra 2016. Po sprejemu na Vladi bo resolucija posredovana v Državni zbor (osnutek resolucije je trenutno v medresorski obravnavi). Besedilo nam bo na voljo takoj, ko bo usklajeno z vladnimi resorji, predvidoma v začetku septembra.

MZZ si tudi prizadeva, glede na strategijo finančne konsolidacije javnih financ, da bi se sredstva za uradno razvojno pomoč do leta 2020 povečala vsaj na 0,16 % BND. Cilj je, da glede na objektivne zmožnosti, Slovenija doseže raven primerljivih držav.

Translate »