Evropska Unija je v sklopu Evropskega Zelenega dogovora lansirala Evropski podnebni pakt. V okviru te pobude, ki poteka po vsej EU, so posamezniki, skupnosti in organizacije povabljeni k sodelovanju pri ukrepih proti podnebnim spremembam in oblikovanju bolj zelene Evrope. Podnebni pakt kot del evropskega zelenega dogovora vsem zainteresiranim ponuja prostor, da si izmenjujejo informacije, razpravljajo o podnebni krizi in ukrepajo v zvezi z njo ter tako prispevajo svoj delež k hitro rastočemu evropskemu podnebnemu gibanju ( https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en)

V okviru podnebnega pakta bodo do konca februarja potekali Peer parliaments, to je “razprave z vrstniki”, ki vse prebivalce EU vzpodbujajo, da se v krogu sodelavcev, družine, prijateljev, sošolcev…pogovorijo na temo mobilnosti, energetike in potrošnje in tako s svojim razmišljanjem/zahtevami pomagajo odločevalcem oblikovati  okoljske(podnebne) politike (rezultati t.i. peer parliaments bodo namreč zbrani v skupno poročilo in posredovani Evropski komisiji, celotna akcija pa poteka v sklopu konference o prihodnosti Evrope).

Razširite vest o t.i. peer parliaments v svojih krogih (med mladimi, svojimi sodelavci, prijatelji), še boljše pa, da “peer parliament” tudi sami izpeljete- s svojimi “uporabniki,” prijatelji, sodelavci, kolegi…

Opis akcije in registracija za vodenje Peer Parliaments TU

Gradiva in predstavitvena brošura v slovenskem jeziku TU

Translate »