V sklopu delovanja nacionalne mreže za skladnost politik za razvoj je bilo 21. 10. 2019 izvedeno krajše delovno srečanje s predstavniki Sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve. Na srečanju smo izmenjali stališča glede skupnega razumevanja koncepta skladnosti politik za razvoj (Policy Coherence for Development, PCD), o teži koncepta za razvoj področja mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) ter se dogovorili o skupni izvedbi posebne delavnice na to temo. Hkrati smo skupaj identificirali kar nekaj možnosti za nadaljnje sodelovanje na področju ozaveščanja in izobraževanja akterjev mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Še posebej smo se dotaknili pomena sistema presoj učinkov oz. posledic  predpisov (Regulatory Impact Assessment, RIA), ki smo ga v Sloveniji postavili v zadnjih desetih letih. Gre za nalogo, ki jo pripravi pripravljalec predpisa (zakona, uredbe, resolucije, politike, programa), s katero po določeni metodi in z uporabo različnih orodij preveri možne in pričakovane posledice oz. učinke določenega predpisa na primer gospodarstvo, okolje, družbo in podobno. Ker imajo določene politike (na področjih kot so razvoj šolstva in izobraževanja, boja zoper podnebne spremembe, trgovinskega sodelovanja zdravstva, energetike in podobne) lahko vpliv na partnerske države, kjer je Slovenija prisotna s projekti mednarodnega razvojnega sodelovanja, je potrebno sistem RIA v Sloveniji nadgraditi tako, da bodo pripravljalci preverjali tudi morebitne učinke teh politik na razvoj v partnerski državi.

Na srečanju smo se dotaknili tudi drugih elementov, pomembnih za krepitev dejavnosti zagotavljanja skladnosti politik za razvoj in ki se jim bo potrebno posvetiti v bližnji prihodnosti: stalna koordinacijska skupine, ki bdi nad politiko MRS; strokovni svet za MRS in HP, model evalviranja na področju MRS in HP, poročanje v sklopu diplomatsko-konzularnih predstavništev, ter izobraževanja in usposabljanja za akterje MRS in HP.

Več na spletni strani www.skladnost-politik.si

Fotografija: Zavod Global


Ce4SD Flag Disclaimer 2

Translate »