V 4. 10. 2017 je v Sklopu Slovenskih razvojnih dni potekalo omizje z naslovom Priložnosti in izzivi mednarodnega razvojnega sodelovanja. Namen omizja je bil osvetliti različne vidike na nadaljnji poti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči RS ter predvideti načine, kako vključiti priporočila OECD DAC in trende v mednarodnem okolju v prizadevanja Slovenije za čim bolj učinkovito mednarodno razvojno sodelovanje. Med člani omizja je bil tudi direktor platforme SLOGA.
Na panelni razpravi na SRD 2017 se je po uvodnih besedah dr. Boštjana Udoviča razvila raznovrstna in živahna razprava o prihodnosti razvojnega sodelovanja v Sloveniji. Dr. Udovič je razpravo zamejil na pet izzivov: kako se dejansko lotiti razvoja na vladni, medresorski ravni, kako prednostne so vsebinske in geografske prioritete, kako se osredotočiti na rezultate, razvijati med-področna partnerstva in okrepiti evalvacijsko kulturo za spremljanje učinkov projektov in programov Republike Slovenije na področju razvojnega sodelovanja. DS Logar je, med drugim, pomen vključujočega partnerstva med akterji razvojnega sodelovanja v Sloveniji in izpostavil priložnosti, ki bi jih tovrstna partnerstva (npr. med zasebnim in nevladnim sektorjem) prinesla.  Charlotte Petri Gornitzka, predsedujoča OECD DAC, je izpostavila pomen institucionalne reforme za uspešno izvajanje ukrepov za uresničitev agende 2030. Marjeta Jager, namestnica generalnega direktorja za mednarodno sodelovanje in razvoj, je poudarila vlogo zasebnega sektorja za implementacijo Evropskega soglasja o razvoju, saj z javnimi sredstvi ne bo mogoče doseči ciljev trajnostnega razvoja in zavez iz Agende 2030. Hkrati je izpostavila pomen ustanovitve Evropskega sklada za trajnostni razvoj in garancijskega mehanizma za tvegane projekte. Opozorila je, da bo brez certificirane organizacije oz. telesa sodelovanje na tovrstnih mehanizmih zelo oteženo. Lotta Karlsson, direktorica za administrativne in pravne vidike razvojnega sodelovanja iz finskega Ministrstva za zunanje zadeve je poudarila pomen večsektorskega pristopa k razvojnemu sodelovanju in opozorila na pomen razlike med k rezultatom usmerjenim upravljanjem in ciljno usmerjenim pristopom. Albin Keuc je uvodoma poudaril pomen sodelovanja v kritičnem trenutku slovenskega razvojnega sodelovanja ter pomenu medsebojnega pregleda OECD DAC za oblikovanje strategije razvojnega sodelovanja. Nevladne organizacije glede na stroške predstavljajo manj kot 1 % vseh sredstev, ki jih Slovenija namenja za razvojne projekte, čeprav izvajajo projekte, ki so blizu ljudem in krepijo lokalna gospodarstva. Zato je strateškega pomena, da pridemo do zavezujočega dogovora o izpolnitvi zaveze 0,33 % BNP za razvojno sodelovanje.

Translate »