Ukrepe Evropske unije za doseganje ciljev trajnostnega razvoja bo Ministrstvo za zunanje zadeve predstavilo na festivalu MetalDays, ki bo potekal med 21. in 27. julijem 2019 v Tolminu. Obiskovalci se bodo na interaktiven način lahko seznanili s ključnimi sporočili globalnih ciljev, združenih v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030.

Z aktivnostmi in igrami tako v slovenskem kot angleškem jeziku bo ministrstvo nagovarjalo širšo javnost ter predstavilo prizadevanja EU in Slovenije za pravičnejši in boljši svet. V četrtek, 25. julija, se bo ministrstvu pridružil tudi ambasador projekta promocije ciljev trajnostnega razvoja, nekdanji smučarski skakalec Robert Kranjec.

“Majhni koraki vodijo do velikega potovanja!” je zapisano na spletnih straneh letošnjega festivala MetalDays. Festival je namreč v letih 2016, 2017 in 2018 dobil priznanje v okviru Nagrade Zelenega festivala (Greener Festival Awards. Nagrada prepoznava prizadevanje organizatorjev za zmanjšanje vplivov na okolje oz. v primeru festivala MetalDays, korake, ki jih ima festival v smeri bolj ekološkega delovanja in trajnostnega razvoja. Festival MetalDays je od leta 2015 naprej član združenja Eko iniciativa.

Predstavitev ukrepov EU na MetalDays je del širše kampanje EU (#2030isNow), ki letošnje poletje na številni festivalih po Evropi seznanja obiskovalce s tem, kako Evropa prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Kampanjo, ki poteka od maja do avgusta, organizira Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami EU.

Doseganje ciljev prispeva k odpravljanju revščine, zmanjševanju neenakosti ter zaščiti okolja za sedanje in prihodnje generacije povsod po svetu. Cilje je treba začeti uresničevati najprej pri sebi in v svojem okolju z zavedanjem, da živimo v soodvisnosti in da naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta ter obratno. Tudi Slovenija kot odgovorna in dejavna članica EU in mednarodne skupnosti prispeva k reševanju skupnih razvojnih izzivov. 

Translate »