Koordinacija nevladnih in humanitarnih organizacij je predsedniku Vlade, dr. Miru Cerarju predlagala razširitev vladne delovne skupine za koordinirano izvajanja izvedbenega načrta premestitve in trajne preseltive beguncev v Slovenijo s svojimi predstavniki.

Vključenost nevladnih organizacij v proces v čim zgodnejši fazi zagotavlja višjo kakovost priprave in izvajanja operativnih korakov za premeščanja, saj gre za trajen proces. Nevladne organizacije imamo močno vlogo pri zagotavljanju in krepitvi podpornega integracijskega okolja v lokalnih skupnostih, v katerih se je in se bo integracija izvajala.

Koordinacija je predsedniku Vlade predlagala v razmislek tudi pobudo o ustanovitvi posebne razširjene delovne skupine, ki bi jo sestavljali vsi deležniki: predstavniki vlade, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in strokovnih organizacij, ki imajo delež v oblikovanju ter izvajanju ukrepov integracije ljudi s statusom mednarodne zaščite. Njen smoter bi bil predvsem posvetovalne narave z nalogo zagotavljanja izvajanja, spremljanja, vrednotenja in usmerjanja v sklopu nacionalne politike na področju mednarodne zaščite.

Translate »