NVO za večjo vključenost civilne družbe v postopke priprave in izvajanja integracije beguncev

Koordinacija nevladnih in humanitarnih organizacij je predsedniku Vlade, dr. Miru Cerarju predlagala razširitev vladne delovne skupine za koordinirano izvajanja izvedbenega načrta premestitve in trajne preseltive beguncev v Slovenijo s svojimi predstavniki.

Vključenost nevladnih organizacij v proces v čim zgodnejši fazi zagotavlja višjo kakovost priprave in izvajanja operativnih korakov za premeščanja, saj gre za trajen proces. Nevladne organizacije imamo močno vlogo pri zagotavljanju in krepitvi podpornega integracijskega okolja v lokalnih skupnostih, v katerih se je in se bo integracija izvajala.

Koordinacija je predsedniku Vlade predlagala v razmislek tudi pobudo o ustanovitvi posebne razširjene delovne skupine, ki bi jo sestavljali vsi deležniki: predstavniki vlade, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in strokovnih organizacij, ki imajo delež v oblikovanju ter izvajanju ukrepov integracije ljudi s statusom mednarodne zaščite. Njen smoter bi bil predvsem posvetovalne narave z nalogo zagotavljanja izvajanja, spremljanja, vrednotenja in usmerjanja v sklopu nacionalne politike na področju mednarodne zaščite.