V začetku februarja je strokovna delovna skupina objavila “osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023 – 2033”.

Strokovna delovna skupina je pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca z ljubljanske Pedagoške fakultete pripravila osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.

Predlagani strateški cilji in ukrepi usmerjajo h kakovostnemu in k trajnostno naravnanemu vzgojno-izobraževalnemu sistemu, ki je utemeljen z znanstvenimi spoznanji, gradi na dobrih praksah stroke slovenskega vrtca in šole ter se občutljivo in prožno prilagaja na izzive sodobne družbe.

Strokovna delovna skupina je sestavljena iz 56 strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja in ima mandat do 30. junija 2024, ko še usklajuje podane predloge na dokument, ki jih zbira predvsem na podlagi potekajočih regijskih strokovnih posvetov.

V dokumentu je skupaj opredeljenih 21 strateških ciljev, 51 strateških podciljev in 284 ukrepov, ki so razdeljeni v 6 prednostnih področij. To so družbeni razvoj ter vloga vzgoje in izobraževanja, zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za optimalni razvoj posameznika, poučevanje, učenje, spremljanje napredka ter preverjanje in ocenjevanje znanja, profesionalni in karierni razvoj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti in vzgojno-izobraževalni sistem.

Po mnenju nekaterih NVO dokument z vpeljevanjem termina globalna vzgoja povzroča zmedo med izobraževalci, kot tudi minimalizira pomen globalnega učenja.

Vse zainteresirane NVO pozivamo, da nam svoje poglede oz. pomisleke glede osnutka dokumeta posredujete na naslov: max.zimani@sloga-platform.org.

ROK za sprejemanje NVO predlogov je do vključno 12. 4. 2024.

Translate »