Na dogodku Načrt za zdravo in trajnostno prihodnost: Zdravje in voda v jedru partnerstva med EU in Afriko, ki ga je organiziralo slovensko ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z WaterAid in Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), so predstavili tudi novo publikacijo z naslovom Water and Beyond – Elements for strategic approach on global and EU external action in water sector (Onkraj vode – elementi za strateški pristop na globalnem in zunanjem delovanju EU v vodnem sektorju), ki naslavlja strateške usmeritve v zunanjem delovanju Evropske unije na področju voda.

Cilj publikacije je prispevati k prizadevanjem za doseganje globalnih ciljev trajnostnega razvoja z vključevanjem ukrepov, povezanih z vodo in sanitarijami, v večsektorske strategije in programe, zasnovane za partnerske države in regije. Dokument najprej predstavlja politični kontekst za vodo in sanitarne storitve ter kako je ukrepanje na teh področjih ključnega pomena za doseganje globalno dogovorjenih ciljev trajnostnega razvoja in prednostnih nalog politike EU. Nato preuči, kako lahko voda in sanitarne storitve podpirajo prednostne naloge zunanjega delovanja EU: Evropski zeleni dogovor; digitalnost, znanost in tehnologijo; trajnostno rast in delovna mesta; migracijska partnerstva; upravljanje, mir in varnost; in človekov razvoj. V vsakem od teh področij dokument navaja priložnosti, izzive in primere operativnih strategij.

Translate »