20. junija je bilo objavljeno poročilo Združenih narodov (ZN) o doseganju ciljev trajnostnega razvoja do 2030, ki kaže, da sta konflikti ter okoljska degradacija in podnebne spremembe glavna dejavnika, ki sta privedla do povečanja števila ljudi, ki se soočajo z lakoto in prisilnimi premestitvami, kot tudi za počasnejši napredek pri zagotavljanju univerzalne oskrbe z vodo in sanitarnimi storitvami.

Po podatkih poročila se je v letu 2016, prvič po desetih letih, število lačnih po svetu povečalo za približno 38 milijonov, in sicer je bilo v svetu v letu 2015 lačnih 777 milijonov vljudi, v letu 2016 se je število lačnih zvišalo na  815 milijonov. ZN v poročilu tudi opozarjajo, da so konflikti danes eden glavnih dejavnikov za prehransko krizo v skoraj dvajsetih državah.

Poročilo prinaša tudi nekaj dobrih novic. Ena izmed njih je ta, da se je pomembno znižalo število ljudi, ki živijo z manj kot dvema dolarjema na dan, njihovo število je padlo iz 26,9 % v letu 2000 na 9,2 % v letu 2017. Stopnja smrtnosti otrok v starosti do pet let se je v najmanj razvitih državah znižala za skoraj 50 %.

Kljub tem dobrim novicam ostajajo številna zelo kritična področja, kot je 2,3 milijarde ljudi po svetu, ki še vedno nimajo dostopa do osnovnih sanitarnih storitev. V letu 2013 je poročilo zabeležilo 210 milijov primerov malarije, ta številka je do leta 2016 zrasla na 216 milijonov.

Več o ciljih trajnostnega razvoja na posebni tematski strani platforme SLOGA www.globalni-cilji.si ali info telefonu: 040 204 464.

Celotno poročilo

Sustainable Development Goals Report 2018: World Hunger infographic.

Sustainable Development Goals Report 2018: World Hunger infographic.

Sustainable Development Goals Report 2018: Youth Unemployment infographic.

Sustainable Development Goals Report 2018: Youth Unemployment infographic.

Translate »