Mreža CONCORD Europe je v sodelovanju s platformo FOND iz Romunije naročila novo poročilo o razvoju in digitalizaciji. Poročilo naj bi olajšalo razumevanje ene novejših tem v razvoju.

Poročilo Development is going digital vsebuje strukturiran pregled digitalizacije v razvoju za organizacije civilne družbe. Področje predstavlja ogromno priložnosti in izzivov za digitalizacijo. Poročilo pojasnjuje, zakaj so nekateri digitalni trendi globoko zaskrbljujoči in drugi izjemno obetavni za svet na splošno predvsem pa za države v razvoju. Obstajajo nova vprašanja, ki jih je potrebno načeti, novi ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti. Narašča zavedanje, da digitalizacija ne naslavlja zgolj zasebnega ali javnega sektorja. Organizacije civilne družbe lahko še vedno postanejo pomembni akterji v digitalni dobi, v vlogi končnih uporabnikov koristi digitalizacije, kot tudi v vlogi tistih, ki se bodo soočali z učinki digitalizacije. Poročilo ponuja priporočila o tem, kako se lahko organizacije civilne družbe vključijo v oblikovanje ustreznih politik in kako usmerjajo agendo kot enakovredne partnerke skupaj z oblikovalci politik in velikimi podjetji, katerih interes pri digitalizaciji ne sloni nujno vedno na vrednotah, ki so potrebne za oblikovanje humanih družb po vsem svetu. Obenem zaključi, da je zdaj pravi čas, da civilna družba začne resno prispevati na področju in da se civilni glas vključi v razpravo.

Poročilo je razdeljeno na 5 različnih poglavij, od katerih vsak preučuje vidik medsektorskih načinov digitalne in razvojne agende:

  • Razumevanje potreb in strategije digitalne dobe
  • Predstavitev nastajajočih ključnih trendov in opredelitev ključnih pojmov “digitalizacije”
  • Raziskovanje vlog razvojnih organizacij civilne družbe v digitalnem svetu
  • Analiza, kako bi lahko digitalna agenda, če bi bila dobro uporabljena, okrepila izvajanje in doseganje ciljev trajnostnega razvoja
  • Pogled v prihodnost

Celotno poročilo je dosegljivo tukaj.

 

Translate »