Nasilje, brutalnost in nezakonito ravnanje, ki ga vršijo organi na prebežniški poti Zahodnega Balkana, so pogost pojav, trdijo, begunci ter migranti v novem poročilu nevladne organizacije Oxfam. Ljudje, ki bežijo pred vojno, preganjanjem in revščino opisujejo pretepanja, ropanje in nečloveško ravnanje s strani policije, paznikov na meji in drugih uradnikov. V številnih primerih ljudje govorijo o nezakonitih deportacijah, in državnih uslužbencih, ki so zavračali dostop do azilnih postopkov za tiste, ki iščejo mednarodno zaščito.

Poročilo “Nevarna  igra ” temelji na 140 intervjujih z ljudmi, ki iščejo varnost in dostojanstvo. Zaskrbljujoč vzorec brutalnosti in zlorab migrantov, vključno otrok, ki gavršijo državni uradniki,  je izpostavljen.

Več informacij

Celotno poročilo

Translate »