Danes je začelo delovati novo orodje za raziskovanje površinskih voda. Spletna storitev Evropske komisije je dostopna vsakomur in bo pripomogla k izboljšanju evropskih in globalnih politik, med drugim glede podnebnih sprememb in upravljanja vodnih virov.

Zemljevidi, ki sta jih razvila Evropsko raziskovalno središče in Google Earth Engine, omogočajo vpogled v spremembe površinskih voda na Zemlji v zadnjih 32 letih. Zemljevidi so bili sestavljeni na podlagi več kot treh milijonov satelitskih posnetkov, zbranih med letoma 1984 in 2015, hkrati pa jih je obdelovalo 10.000 računalnikov.

Pregled zemljevidov kaže, da so se površinske vode na globalni ravni sicer povečale, vendar se je njihov obseg na nekaterih azijskih območjih občutno zmanjšal.

Veliko sprememb je povezanih s človeškimi posegi, kot so gradnja jezov, preusmeritev rečnih tokov ali neregulirana uporaba vode. Nekatere spremembe so tudi posledica podnebnih sprememb in se kažejo kot suše, pospešeno taljenje snega in ledenikov ali močnejša deževja.

Ukrepi o celinskih vodah, katere so se države zavezale, da bodo uresničile do leta 2030, so zapisane v 6 cilju trajnostnega razvoja. Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri, je zapisano v Agendi 2030.

Celotno sporočilo

Translate »