Danes je Svet za zunanje zadeve EU storil prvi korak k sprejemu pomembnega dokumenta za izvajanje Agende 2030 in podlago za delovanje EU ter držav članic na področju razvojnega sodelovanja do leta 2030 – podpisali ga bodo še evropski parlament in parlamenti držav članic. Nevladne razvojne organizacije sprejem spremljamo z mešanimi občutki.

Ministri za razvojno sodelovanje so danes potrdili besedilo novega Evropskega soglasja o razvoju, ki je odziv EU na Agendo 2030 in podlaga za delovanje EU in držav članic na področju razvojnega sodelovanja do leta 2030.

Soglasje jasno določa pomen in vlogo civilnodružbenih organizacij za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, funkcijo nadzora nad izvajanjem ter pomen globalnega učenja. Na drugi strani države članice in Evropska komisija dajejo prednost lastnemu interesu (gospodarskemu, razvojnemu, varnostnemu) na račun marginaliziranih in ranljivih skupin človeštva. Veliko dela za vse tudi v prihodnje.

Več informacij in celotno besedilo soglasja

Translate »