Koronavirusna kriza je pokazala, kako ranljivi smo ter kako pomembno je ponovno vzpostaviti ravnovesje med človekovimi dejavnostmi in naravo. Evropska komisija je zato pretekli teden sprejela novo, celovito strategijo za biotsko raznovrstnost, katere cilj je vrniti naravo v naše življenje, ter strategijo „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem.

Strategiji, ki se medsebojno krepita, združujeta naravo, kmete, podjetja in potrošnike v skupnih prizadevanjih za konkurenčno trajnostno prihodnost.

V skladu z evropskim zelenim dogovorom vsebujeta ambiciozne ukrepe in zaveze EU za preprečevanje izgube biotske raznovrstnosti v Evropi in po svetu ter preoblikovanje naših prehranskih sistemov v svetovne standarde za konkurenčno trajnostnost, varovanje zdravja ljudi in planeta ter preživetje vseh akterjev v prehranski vrednostni verigi.

Obe strategiji v središče postavljata državljane in državljanke, ob tem pa se zavezujeta povečanju varstva kopnega in morij, obnovi degradiranih ekosistemov ter zagotovitvi vodilne vloge EU pri varstvu biotske raznovrstnosti in oblikovanju trajnostne prehranske verige.

Strategiji in njune zaveze morata sedaj potrditi Evropski parlament in Svet. Vsi državljani, državljanke in deležniki so pozvani k sodelovanju v široki javni razpravi.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_884

Vprašanja in odgovori o strategiji za biotsko raznovrstnost

Vprašanja in odgovori o strategiji „od vil do vilic“

Translate »