Generalna skupščina Združenih narodov je po zahtevah konference FAO sprejela resolucije, ki razglašujejo leto 2021 za mednarodno leto sadja in zelenjave, 21. maj mednarodni dan čaja in 29. september mednarodni dan ozaveščanja o zavrženi hrani. “Brez zdravega prehranjevanja ne moremo upati na odpravo podhranjenosti – in ne bo nam uspelo odpraviti lakote, če se ne izognemo zavrženi hrani. S poudarjanjem pomena sadja in zelenjave ter škode, ki jo naredi hrana, ki jo zavržemo, so ZN naredili odločen korak k promociji pravičnejšega, bolj zelenega in bolj učinkovitega prehranskega sistema,” je povedala visoka predstavnica FAO Maria Helena Semedo. “Poklon čaju je poklon številnim majhnim kmetom, ki pomagajo pridelati najljubšo pijačo na svetu, takoj za vodo.”

Druge resolucije, ki jih je sprejela generalna skupščina ZN se osredotočajo na napredek in izzive, poveazane s kmetijstvom, prehransko varnostjo in prehranjenostjo; trajnostnim razvojem gora; vlogo kmetijske tehnologije, pomembnostjo naravnih rastlinskih vlaknin za življenje in za okolje, in potrebo po odpravi revščine na podeželju.

Čile se je zavzemal za to, da se posveti leto promociji sadja in zelenjave, ki imata dobro poznane prehrambene kvalitete in tudi prispevajo k preprečevanju nenalezljivih bolezni.

FAO in WHO priporočata, da odrasla oseba poje vsaj 400 gramov sadja in zelenjave dnevno za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni, vključno z boleznimi srca, rakom, sladkorno boleznijo in debelostjo, kot tudi za preprečevanje pomanjkanj mikrohranil.

Zagovorništvo za sveže pridelke ustreza tudi cilju krepitve vloge majhnih in družinskih kmetij, in krepi tržne možnosti za milijone podeželskih družin. Enake možnosti po spolu so tudi vredne omembe, saj ženske pogosto vodijo gospodinjstva tako pri pridelavi, kot porabi sadja in zelenjave.

Mednarodni dan čaja so poudarjale nekatere države – posebej v Južni Aziji in Tanzaniji – kjer je čaj že zelo dolgo glavna dobrina in pomembna pijača. Obeleževanje dneva čaja je namenjeno prepoznavanju in promociji prispevka tega zelišča za človeško zdravje, socializacijo, razvoj podeželja in trajnostno življenje. Čaj je glavni pridelek za milijone družin v razvijajočih se državah in sektor, ki zagotavlja veliko dela. Vključno s predelavo industrija čaja zagotavlja delovna mesta v odmaknjenih in ekonomsko deprivilegiranih področjih.

Andora in San Marino sta igrala ključno vlogo pri predlogu za mendarodni dan ozaveščanja o zavrženi hrani. Dan ponuja priložnost za večji pozudarek na potrebo po zmanjšanju količine zavržene hrane in kako lahko to pripomore k trajnostnemu razvoju.

 

Vir: Developement Aid

Translate »