V okviru češkega predsedovanja je potekala okrogla miza, ki sta jo organizirala češka platforma FORS in EU platforma VOICE. Konflikt v Ukrajini in njegove globalne gospodarske posledice so poslabšale že tako kritične humanitarne razmere po vsem svetu. Leta 2021 je bilo pokritih le 54 % potreb po humanitarni pomoči, do konca leta 2022 pa naj bi se razmere še poslabšale.

Na dogodku so potekale tri zanimive panelne razprave:

  1. Pogled na sedanje humanitarne razmere: obravnavanje novih izzivov in trendov.
  2. Regionalna okrogla miza: izzivi in spodbujevalci donatorjev in nevladnih organizacij pri zagotavljanju načelne humanitarne pomoči v luči konflikta v Ukrajini.
  3. Razmišljanja o tem, kako obravnavati rekordno raven humanitarnih potreb in vse večjo vrzel v financiranju pred Evropskim humanitarnim forumom (EHF) 2023.

Razprave so potekale v luči naslednjega Evropskega humanitarnega foruma, ki bo potekal marca 2023. Udeleženci so se osredotočili na vprašanje kako zagotoviti zagotavljanje načelne humanitarne pomoči ter kako pokriti hitro naraščajočo vrzel v financiranju, medtem ko je število ljudi, ki potrebujejo pomoč, po vsem svetu že sedaj rekordno veliko in se še povečuje. Potrebno je spoštovati in spodbujati mednarodno humanitarno pravo ter zagotoviti zaščito humanitarnih delavcev. Naložbe v zmanjševanje tveganja nesreč in preventivno ukrepanje so ključne za preprečevanje nesreč in nadaljnjega humanitarnega trpljenja. Humanitarno izobraževanje je izrednega pomena, da se zagotovi, da se načela ne pozabijo in da se jih pravilno uporablja. Zagotoviti je treba podatke o financiranju humanitarne pomoči.

Čeprav je potrjeno, da je pristop na podlagi povezav ključen za celovitejše reševanje kriz, finančna orodja še niso prilagojena, da bi to omogočila. Odločevalci, vključno s finančnimi ministrstvi in politiki, imajo ključno vlogo pri reševanju sedanjih humanitarnih izzivov. EHF je lahko priložnost za ozaveščanje političnih akterjev o ključnih humanitarnih temah, vključno z razširitvijo baze donatorjev in reševanjem vse večje vrzeli v financiranju.

Pripravil MH.

Translate »