V sklopu projekta Obrazi migracij (Faces of Migration, SDGs and Migration – Multiplies and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens) sta zavod Povod in platforma SLOGA izdala tri dokumente s področja migracij. V sklopu projekta ozaveščajo o ciljih trajnostnega razvoja, migracijah in njihovih povezavah.

“What if it were us” – Tackling Forced Displacement Trends: Slovenia and Refugee Admissions. Background paper je dokument, ki raziskuje povezave med zavezami Evropske unije in njenih članic na področju migracijskih in razvojnih politik.

“What if it were us” – Tackling Forced Displacement Trends: Slovenia and Refugee Admissions. Case studyDokument je študija primera, ki obravnava izkušnje Slovenije sprejema beguncev, natančeje obravnava odziv Slovenije na naraščajoče trende prisilnega preseljevanja.

Forced Migration at the Intersection of Development Cooperation and Refugee Admissions in Europe. Policy brief raziskuje povezave med zavezami Evropske unije in njenih članic na področju migracijskih in razvojnih politik.

Dokumenti so na voljo v knjižnici platforme SLOGA.


Projekt Faces of Migration je projekt sedmih partnerjev v Evropi, ki ga v Sloveniji zastopa zavod Povod.

faces of migration logo

Translate »