Platforma za vseživljenjsko učenje izvaja letni pregled izvajanja programa Erasmus + med upravičenci in organizacijami civilne družbe.

Po uspehu raziskave o izvajanju programa Erasmus+ v preteklih letih je Platforma za vseživljenjsko učenje izvedla raziskavo o izvajanju programa Erasmus+ v letu 2019. V raziskavo so bile vključene organizacije na evropski ravni, skupaj pa je bilo zbranih 40 odgovorov.

Ključne ugotovitve:

  • Financiranje ostaja problematično, saj 74% organizacij poroča, da sredstva niso pokrila dejanskih potreb, 55% organizacij pa je poročalo, da s sredstvi niso dosegle ciljev,
  • 68% organizacij poroča, da je podpora nacionalnih agencij in EACEA zadovoljiva,
  • 68% organizacij poroča, da je v času implementacije projekta naletelo na nekakšne birokratske težave (v primerjavi s preteklim letom, ko je bil ta odstotek nižji – 52%).

Celotno poročilo.

Translate »