Global Compact Združenih narodov je objavil novo obljubo, katere namen je mobilizirati udeležence, da obnovijo in razširijo svoja prizadevanja za odpravo dela otrok ter prisilnega dela. 

Obljuba ni nastala le kot odziv na mednarodno leto odprave otroškega dela, temveč tudi zato, ker so vse oblike prisilnega in obveznega dela vključene v desetih načel globalnega dogovora ZN (na področjih človekovih pravic, dela, okolja in boja proti korupciji, v poslovne+ih strategijah in operacijah; podpisniki se zavežejo, da bodo vsako leto poročali o njihovem napredku).

Letošnje leto so Združeni narodi razlgasili za mednarodno leto odprave otroškega dela. Pandemija COVID-19 je 152 milijonom otrok, starih od 5 do 17 let, ki so po vsem svetu podvrženi otroškemu delu -samo poslabšala pogoje za najranljivejše otroke na svetu in ogrozila milijone drugih. Skoraj polovica (72,5 milijona) teh delovnih mest predstavljajo nevarna dela. 

Zaradi skupka številnih dejavnikov (vključno s socialnimi normami, pomanjkanjem dostojnih možnosti za delo odraslih in mladostnikov, migracijami in izrednimi razmerami) je delo otrok v veliki meri posledica revščine. Po nedavnem poročilu Mednarodne organizacije dela in Unicefa bi lahko samo eno odstotno povečanje revščine povzročilo 0,7 odstotne točke ali večje povečanje dela otrok.

Odprava otroškega dela je tudi eden od podciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj, in sicer 8. 7: “Sprejeti učinkovite takojšnje ukrepe za odpravo prisilnega dela, sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi ter prepoved in izkoreninjenje najhujših oblik dela otrok, tudi novačenja in uporabe otrok vojakov, ter do leta 2025 odpraviti vse oblike dela otrok.” Več o globalnih ciljih na spletni strani www.globalni-cilji.si.

Več informacij

Pripravila: PV

Foto: Canva

Translate »