Včeraj, 30.1.2019 je potekalo še zadnje usposabljanje za NVO glede prihodnosti sodelovanja v programu “Prostovoljci EU za humanitarno pomoč” (EU AV), ki je bilo organizirano v okviru evropskega projekta »More and better EU Aid Volunteers«.

Tekom usposabljanju so se udeleženci seznanili z naslednjimi področji:

  • Možnost uporabe spletnega priročnika pri pridobivanju statusa certificirane organizacije v okviru pobude
    Lansiran je bil spletni priročnik za NVO, ki je dostopen tudi v slovenskem jeziku na https://www.euvolunteertoolkit.org/. Priročnik je pripravljen v luči praktičnih potreb nevladnih organizacij, ki se bodo odločile za začetek postopka pridobivanja statusa certificirane organizacije.
  • Praktičnimi izkušnjami kako že potekajo napotitve prostovoljcev iz Slovenije
    Zavod Voluntariat ravno zaključuje s prvim krogom izbora 10 kandidatov za napotitve v države Z Afrike. V februarju 2019 načrtujejo razpis za izbor dodatnih 10 prostovoljcev, ki bodo ravno tako napoteni v države Z Afrike.
  • Prihodnost pobude po letu 2020
    Predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) je podala informacijo iz prve roke, kako bo okvirno izgledala pobuda po letu 2020 in kakšne bodo možnosti pridobitve sredstev za sofinanciranje. Navkljub temu, da bo po letu 2020 za EU AV pobudo pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (in ne več MZZ), lahko nevladne organizacije še naprej pričakujejo MZZ-jev razpis za sofinanciranje projektov v okviru omenjene pobude.

Z zadnjim usposabljanjem, se hkrati zaključuje tudi projekt »More and Better EU Aid Volunteers«, v katerem je kot partnerica sodelovala tudi platforma SLOGA. Vsem zainteresiranim NVO za sodelovanje v okviru pobude pa bosta platforma in Zavod Voluntariat še naprej na razpolago za morebitna vprašanja in pobude o sodelovanju.

Translate »