Od začetka marca deluje nov spletni portal Evropske komisije, kjer lahko državljani in druge zainteresirane skupine oddajo svoje predloge o novih zakonodajnih pobudah Komisije.

Javnost se lahko vključi v proces sprejemanja zakonodaje vse od začetnega načrta do predstavitve zakonodajnega akta, vključno z osnutki izvedbenih in delegiranih aktov.

Prav tako lahko zainteresirani na portalu oddajo predloge o izboljšanju veljavne zakonodaje in odpravljanju nepotrebnih bremen.

Translate »