Konec januarja je Platforma SLOGA izdala 30. številko Slogopisa o čezsektorskih partnerstvih za cilje trajnostnega razvoja in krepitev globalnega učenja. Nova izdaja je bila pripravljena v okviru projekta Bridge 47.

 V uvodniku Živa Kavka Gobbo, predsednica Focusa, društva za sonaraven razvoj, in Sveta Platforme SLOGA poudarja, da je »/p/ravo partnerstvo /…/ tisto, ki ima odprte oči, um in srce, kjer se partnerji medsebojno spoštujejo ter učijo.«

Slogopis se prične s sklopom prispevkov o projektu Bridge 47: Gillion Vaughn, vodja komuniciranja pri Bridge 47, predstavi projekt in področja delovanja, prispevek Joanne O‘Malley z IDEA – Irish Development Education Association se osredotoči na izkušnje ter spoznanja projekta Bridge 47 pri vzpostavljanju partnerstev na področju globalnega učenja, Patricija Virtič s Platforme SLOGA/vodja projekta Bridge 47 v Sloveniji pa oriše vzpostavljeni partnerstvi z Andragoškim centrom Slovenije in Centrom za mednarodne odnose (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani).

Alma Rogina z Društva Humanitas – Centra za globalno učenje in sodelovanje predstavi Humanitasov Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja.

Jessica Puhr z Informacijske službe Združenih narodov na Dunaju predstavi sodelovanje Združenih narodov s kreativnimi industrijami za promocijo ciljev trajnostnega razvoja.

Tudi prispevek izvršnega direktorja UNICEF Slovenija Tomaža Bergoča oriše njihovo sodelovanje s kreativno agencijo pri družbeno odgovorni kampanji ozaveščanja o spolnih zlorabah otrok.

Prispevek ustanoviteljice Ntankah Village Women Common Initiative Group Veronice Kini opozori na ogrožajoče posledice dolgotrajnega konflikta v angleško govorečem predelu Kameruna na položaj žensk.

Prispevek Ivane Naceva in Ive Perhavec z Mednarodne organizacije za migracije (IOM) se osredotoča na preprečevanje nasilja na podlagi spola nad migranti_kami.

Medsektorsko povezovanje na področju družbene odgovornosti v Sloveniji oriše Petra Hartman z Ekvilib Inštituta.

Ali je enakost spolov pri zaposlovanju in na delovnem mestu teorija ali praksa, se sprašuje direktorica Inštituta za proučevanje enakosti spolov – IPES Kaja Primorac, prispevek Združenja Manager pa poudarja, da glede na izsledke raziskav podjetja z uravnoteženim vodstvom oz. managementom dosegajo boljše poslovne rezultate.

Eva Činkole Kristan predstavi prizadevanja Borzena kot družbeno odgovornega podjetja.

Prispevek Tima Gregorčiča in Roka Kranjca, članov gibanja Mladi za podnebno pravičnost, oriše vidike podnebnega boja v mednarodnih povezavah.

Jana Lampe s Slovenske karitas oriše sodelovanje s slovenskim podjetjem v okviru razvojnega projekta na področju obnovljivih virov energije v Ruandi.

María José Romero z Eurodad-a, European Network on Debt and Development, predstavi javno-zasebna partnerstva v luči Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Slogopis se zaključi s prispevkom Vasje Čepiča in Vida Tomića s Transparency International Slovenia o Paktih integritete – inovativnem protikorupcijskem mehanizmu.

 

Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti novice@sloga-platform.org. Na omenjen e-naslov nam lahko tudi sporočite, če želite prejeti tiskan izvod Slogopisa.

 

Slogopis, 30. številka

Želimo vam prijetno branje!

Pripravila: AA


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade Republike Slovenije ali EU.

Translate »