Občina Aarhus na Danskem je v sodelovanju z univerzo v Aarhusu izdala priročnik z naslovom “The Green Conference and Event Handbook”, ki opisuje splošna področja, s katerimi se organizatorji dogodkov srečujejo. To so tudi področja, o katerih morajo organizatorji razmišljati v luči trajnosti.

V priročniku se lahko potopite v poglavja in odkrivate navdih za vključevanje trajnostnega v organizacijo svojih dogodkov. V vsakem poglavju so predstavljeni cilji, za katere si občina Aarhus prizadeva, vsebuje pa tudi priporočila za vsako od posameznih področij. Večinoma so to smernice, ki jih sami že upoštevajo, veljajo pa tudi za druge organizatorje prireditev v mestu. Vsako poglavje predstavlja študijo primera, iz katere lahko črpate navdih. Na koncu vsakega poglavja boste našli tudi informacije, kateremu cilju trajnostnega razvoja posamezna iniciativa sledi. Na koncu priročnika pa boste našli kontrolni seznam, ki vam bo pomagal pri organizaciji lastnih dogodkov. Seznam je na voljo, da vam pomaga pri trajnostnem sprejemanju odločitev in vam zagotovi celostni pregled.

Knjiga je na voljo brezplačno na povezavi, na naši strani se nahaja v naši knjižnici.

Translate »