Poročilo izpostavlja sledeče:

  • Od leta 2017 smo zaznali malo sprememb. Največje vrzeli ostajajo v integracijskih politikah in sodelovanju med različnimi deležniki.
  • Največ pozitivnih sprememb na področju integracije beguncev smo zaznali v Franciji in Litvi, sledita Latvija in Slovenija.
  • Države, kjer v največji meri zaznavamo negativne spremembe, so Romunija, Italija in Madžarska.
  • Področja, na katerih se je stanje poslabšalo v največ državah, so urejanje prebivališča, iskanje nastanitve in zdravstveno varstvo.

Več o projektu in publikaciji, publikacija z naslovom “The European benchmark for refugee integration. Evaluation 1: Summary Report 2020” je na voljo tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »