Predstavniki nevladnih organizacij so na novinarski konferenci poudarili, da od nove vlade pričakujejo sodelovanje s civilno družbo. Prejšnja vlada je namreč kar 60 % predpisov sprejela brez upoštevanja Resolucije o normativni dejavnosti, ki pri pripravi predpisov predvideva 30-dnevno javno razpravo. Novo vlado pozivajo, naj civilno družbene organizacije prepozna kot ustrezne sogovornike že v prvih fazah sprejemanja zakonov.

“Zbrane organizacije se želimo skupaj pozicionirati kot pomemben sogovornik z vlado, kot nujen deležnik pri obli kovanju zakonodaje in odločno zavrniti že samo misel na podtikanja, da nas zanima karkoli drugega kot vsebina. Verjamemo, da s svojim delovanjem in bojem z mlini na veter dnevno dokazujemo, da z vsem svojim znanjem, povezavami, ugledom ter sredstvi želimo le sooblikovati politike, ki bodo koristile sleherniku. Od poslank in poslancev ter bodoče vlade pričakujemo, da bodo vsebine, ki jih predlagamo, vključili tudi v samo koalicijsko pogodbo. Namesto, da koalicijski partnerji posameznikom iščejo in izumljajo funkcije, kot se trenutno dogaja, želimo, da bi v resnici oblikovanje koalicije ter politike na splošno potekalo na temeljih vsebine, ne pa trgovanja z močjo. Namesto ministrstev bi torej morali iskati–ministre,” so pojasnili.
Na spletnem mestu sestavivlado.si je vsebina predstavljena v obliki oglasov za delo, v katerih iščejo ministrice in ministre. Ti oglasi vsebujejo ključne vsebinske poudarke, ki bi jih moral zasledovati vsakdo na tem delovnem mestu, pa kdorkoli že to pač je.
Translate »