Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije, katerega članica je tudi platforma SLOGA, je na dogodku Perspektive vsebinskih mrež, ki je potekal 22. maja, opozoril na problematiko financiranja vsebinskih mrež nevladnih organizacij. Zaskrbljene smo, ker več kot leto dni po sprejetju zakona o nevladnih organizacijah še nič ne kaže, da bodo področna ministrstva še letos objavila razpise za sofinanciranje vsebinskih mrež.

Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije je pripravil redno letno srečanje, na katerem so predstavili, kako se vsebinske mreže umeščajo v nevladni sektor, kaj od njih pričakujejo in dobivajo posamezne nevladne organizacije ter kako posamezne vsebinske mreže vidijo svoj položaj po uveljavitvi zakona o nevladnih organizacijah.

Po zakonu o nevladnih organizacijah (NVO) se namreč dejavnosti vsebinskih mrež ne sofinancirajo več neposredno iz postavke ministrstva za javno upravo kot krovnega resorja za nevladne organizacije, pač pa projekte in programe vsebinskih mrež, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij, preko javnih razpisov financirajo vsebinska oz. področna ministrstva.

Marko Peterlin iz Mreže za prostor, Inštituta za politike prostora IPOP, je pojasnil, da sam zakon sredstev za to ni predvidel, kar pomeni, da morajo za to poskrbeti ministrstva sama, pri čemer je po njegovih besedah razumevanje vloge nevladnih organizacij po ministrstvih zelo različno. V nekaj primerih to sodelovanje zelo dobro poteka, so pa tudi primeri, kjer je ves čas prisotno neko nezaupanje do nevladnih organizacij in vsebinskih mrež. Poudaril je, da je pomembnost vsebinskih mrež v mreženju oz. povezovanju nevladnih organizacij na nekem področju, v medsebojni izmenjavi izkušenj in podobno.

Kot smo izpostavili na okrogli mizi, je poleg tega za nevladne organizacije zelo pomembno splošno zagovorništvo na določenem področju. To pomeni, da so se kot nevladna organizacija sposobni odzivati na javne politike, predloge zakonov, pravilnikov, ki jih pripravlja država na eni in občine na drugi strani.

Miha Lovše iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je med drugim izpostavil vprašanje javnih razpisov za sofinanciranje vsebinskih mrež glede na to, da se večletni razpis končuje letos, novega še ni na vidiku.

Tudi v ostalih nevladnih organizacijah, SLOGA – Platformi NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, Društvu Asociacija in Mreži NVO za vključujočo informacijsko družbo, so izpostavili potrebo po sistemski podpori vsebinskih mrež in se zavzeli, da njihovo financiranje ostane na ministrstvu za javno upravo.

Omizja se je udeležila tudi vodja službe za nevladne organizacije na ministrstvu za javno upravo Erika Lenčič Stojanovič, ki je med drugim povedala, da se na ministrstvu še vedno dogovarjajo za sredstva iz evropskih socialnih skladov.

Translate »