V slovaški prestolnici Bratislavi je 23. avgusta 2016 potekal Forum o integraciji in preseljevanju beguncev v organizaciji slovaške nevladne organizacije Human Rights League in ameriške organizacije World Learning ob podpori U.S. State Department-a v okviru programa NGO4Refugees. Kot nadaljevalni dogodek je SLOGA organizirala razpravo o izkušnjah ameriškega sistema preseljevanja beguncev. Predstavniki sedmih nevladnih organizacij iz osrednje- in vzhodnoevropskih držav (Bolgarija, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška ter Slovenija) in ZDA so se srečali na Slovaškem, ki trenutno predseduje EU. V razpravah so pozvali k boljšemu in tesnejšemu sodelovanju vlad ter k naslavljanju temeljnih vzrokov krize s sodelovanjem v miroljubnih rešitvah konfliktov na Bližnjem vzhodu. Foruma se je udeležila tudi Adriana Aralica s platforme SLOGA.

Nevladniki so s predstavniki slovaške državne uprave, Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR), medijev, diplomatskih predstavništev in drugimi mednarodnimi strokovnjaki razpravljali o trenutni situaciji beguncev v osrednji in vzhodni Evropi ter o mogočih rešitvah za skupne izzive. V razpravah so bile prepoznane nekatere skupne značilnosti teh držav v pristopu do migracij, in sicer zelo nizka pripravljenost sprejeti begunce tako med državljani kot tudi med politiki ter ukrepi, sprejeti lani v času begunske krize, usmerjeni predvsem v zaščito meja in povečanje varnosti. Po podatkih Evrobarometra je za te države značilna tudi izredno nizka pripravljenost za sodelovanje v skupnih evropskih ukrepih in politikah.

Med zaključki razprave je bila prepoznana močna potreba po skupnih čezmejnih rešitvah – pristop, za katerega se zdi, da ga večina držav, iz katerih prihajajo udeleženci foruma, zavrača. Vendar aktualno stanje na t. i. balkanski poti dokazuje, da je pritok beguncev nemogoče ustaviti z zapiranjem meja in postavljanjem ograj; v Subotici v Srbiji na tisoče beguncev in migrantov čaka na prestop schengenske meje, več kot 60.000 ljudi je ujetih v zelo slabih razmerah v begunskih kampih v Grčiji brez perspektive za prihodnost. Zapiranje meja ustvarja odlično poslovno okolje za tihotapce in še povečuje tveganja posameznikov na poti v boljše življenje.

Udeleženci foruma so se strinjali, da je krepitev zakonitih poti v Evropo ključen element učinkovitega naslavljanja situacije. Kot primer zakonitih migracij so udeleženci izpostavili trajno preseljevanje beguncev, kar bi predstavljalo rešitev za posameznike, ki so obtičali v begunskih kampih v Turčiji, Jordaniji in Libanonu. Glede trajne preselitve beguncev so lahko ZDA navdihujoč partner Evropi, saj ZDA uspešno trajno preseljujejo osebe z mednarodno zaščito že 40 let. Roberto J. Santiago z ameriške agencije za preseljevanje beguncev Youth Co-Op je kot osrednji cilj ameriškega programa za preseljevanje beguncev predstavil njihovo samozadostnost, za kar je pogoj uspešen vstop na trg dela. Ameriški program preseljevanja beguncev kaže impresivne rezultate, saj je več kot 95 odstotkov preseljenih beguncev zaposlenih v šestih mesecih po prihodu v državo. Nizka stopnja zaposlenost beguncev predstavlja velik problem na primer v Avstriji in Nemčiji.

Primer dobre prakse z druge strani Atlantskega oceana je vključevanje lokalne skupnosti v proces integracije. Eva Hassett, izvršna direktorica International Institute of Buffalo (New York), je izpostavila, kako pomembni so bili in so begunci pri oživljanju številnih ameriških mest, ki so utrpeli zmanjšanje prebivalstva, vključno z Buffalom. Seveda pa primere uspešne integracije najdemo tudi v naši soseščini: župan mesteca Wolfstahl na avstrijsko-slovaški meji Gerhard Schödinger je predstavil zelo pozitiven model integracije begunskih družin v majhno skupnost Wolfstahl, je pa opozoril na nizko stopnjo zaposlenosti beguncev v Avstriji, kar predstavlja tudi enega ključnih problemov integracijskih politik na ravni EU. Kot pozitiven primer je bilo predstavljeno poljsko mesto Słupsk, kjer so bili, kot v številnih mestih na Poljskem in v drugih državah osrednje ter vzhodne Evrope, sprva občani odločno proti sprejemanju beguncev, v komuniciranju na lokalni ravni je bilo zaznati sovražni govor in neresnične podatke. Župan mesta Słupsk Robert Biedroń se je vključil v ozaveščevalne akcije in vzpostavljanje dialoga, kar je pripomoglo k razbijanju strahov.

Forum je bil organiziran v okviru programa US State Department-a NGO4RefugeesProfessional Fellowship on Refugee Resettlement, ki ga je organiziral World Learning. 14 predstavnikov nevladnih organizacij iz zgoraj naštetih držav je sodelovalo v študijskem obisku Turčije in usposabljanju v različnih agencijah za preseljevanje beguncev v ZDA. Namen foruma je bil krepitev dialoga in partnerstev med ameriškimi ter evropskimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z integracijo beguncev tako na izvedbeni kot na akademski ravni.

 

Translate »