Inštitut za mladinsko politiko razpisuje natečaj “Davki in jaz – Kaj mi omogoča davčni sistem?”. Namen natečaja je besedi “davek” pripisati pozitivno konotacijo ter dvigniti zavedanje mladih (in druge populacije) o posledicah sive ekonomije.

Na natečaju lahko sodelujejo vsi mladi od 15. do 29. leta starosti, ki svoje prispevke v obliki fotografije, risbe, stripa ali literarnega dela oddajo skladno s pravili sodelovanja na natečaju. Rok prijave: 20. avgust 2016.

Več.

Translate »