Venro vabi k sodelovanju na konferenci “Move Forward Together – Civil Society for ESD 2030“, Napredujmo skupaj – civilna družba za izobraževanje za trajnostni razvoj 2030, ki bo potekala po spletu od 11. do 15. oktobra.

Izobraževanje za trajnostni razvoj (ESD) kot trajnostni cilj 4,7 je ključ za doseganja socialne, okoljske in gospodarske trajnosti. Unesco je lani predstavil časovni načrt za izvajanje svojega novega okvira „Izobraževanje za trajnostni razvoj: k doseganju ciljev trajnostnega razvoja (ESD za leto 2030)“ in pozval k desetletju ukrepanja. Načrt določa smer naslednjih deset let izobraževanja za trajnostni razvoj in spodbuja države članice Unesca k zavezi in ukrepanju.

V zadnjem letu in pol je potekala živahna izmenjava mnenj med strokovnjaki za izobraževanje z vseh petih celin o priložnostih in ovirah, ki jih ima ESD pri izpolnjevanju svoje vloge ključnega dejavnika trajnostnega razvoja.

Venro želi na svoji konferenci poglobiti razpravo o globalnem učenju za leto 2030 in nasloviti naslednja vprašanja:

S katerimi vprašanji se bodo multiplikatorji izobraževanja za trajnostni razvoj ukvarjali do leta 2030? Kaj je potrebno za to, da države članice Unesca resnično uresničijo globalno učenje za leto 2030? Kakšno vlogo ima v tem procesu civilna družba in kako se lahko povežemo na mednarodni ravni in se medsebojno podpiramo?

Dnevni red konference najdete TU.

Prijavite se do 3. oktobra na tej povezavi.

Udeležba je brezplačna.

V pripravah na konferenco Venro  zbira poročila o stanju ESD v različnih državah ter o priložnostih in/ali ovirah pri izvajanju „ESD za leto 2030“.

Če bi radi sodelovali s svojim mnenjem, lahko pošljete svoje besedilo, dolgo približno eno stran, do 30. septembra na naslov l.fedorchenko@venro.org.

V pomoč pri pisanju so vam lahko naslednja vprašanja:

  • Katera so glavna vprašanja, s katerimi se mora ESD spopasti? Kakšne priložnosti in ovire vidite?
  • Kakšno vlogo bo imel novi program „ESD za leto 2030“ v vašem delovnem kontekstu? Menite, da bo to podprlo vaše delo? Kje vidite njegove prednosti in slabosti?
  • Kako namerava vaša država izvajati „ESD za leto 2030“? Ali se vaša vlada zavezuje, da bo uresničila „ESD za leto 2030“? Kako so akterji civilne družbe vključeni v proces izvajanja?
Translate »