UN Women in Oddelek za ekonomska in družbena vprašanja ZN sta pripravila poročilo o napredku na področj trajnostnega razvoja skozi perspektivo spola “Progress on the Sustainable Development Goals. The Gender Snapshot 2019”, v katerem napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja analizirajo multidimenzionalno in medsektorsko.

Princip “ne pustimo nikogar ob strani” želi identificirati ne le, koga puščamo ob strani, temveč tudi na kakšne načine ljudje izkušajo marginalizacijo in izključevanje. Analize po različnih državah kažejo, da so med namanj privilegiranimi ženske in deklice, ki se soočajo z učinki diskriminacije po spolu in z drugimi vrstami diskriminacije naenkrat. Faktorji, ki prispevajo k deprivilegiranosti žensk in deklic ne delujejo izolirano. Razlike, poezane z bogastvom, lokacijo ali etnično identiteto, denimo, skupaj povzročajo globoko deprivacijo na področjih vrste ciljev trajnostnega razvoja (CTR-jev) – od dostopa do izobraževanja in zdravstvene oskrbe, do čiste vode in dostojnega dela.

Nekaj poudarkov:

CTR 1, odprava revščine: več žensk kot moških živi v revščini, posebej na vrhuncu njihove rodne dobe. Ženske in deklice po celem svetu imajo 4 % več možnosti, da bodo živele v ekstremni revščini kot moški, v starostni skupini 25-34 let pa je ta možnost večja za kar 25 odstotkov.

CTR 3, zdravje in dobro počutje: dostop do profesionalne pomoči pri porodu je tesno povezan z bogastvom in bivanjem v urbanih okoljih. Leta 2017 je 300.000 žensk umrlo zaradi posledic zapletov med nosečnostjo ali pri porodu. V najmanj razvitih državah je v letu 2018 le 61 % porodov spremljalo usposobljeno zdravstveno osebje.

CTR 7, cenovno dostopna in čista energija: leta 2017 po ocenah 3 milijoni ljudi po svetu niso imeli čiste energije in tehnologije za kuhanje. Po podatkih iz 13 držav Podsaharske Afrike deklice v gospodinjstvih, ki za kuhanje uporabljajo trda goriva, porabijo 18 ur na teden za nabiranje goriva, medtem ko porabijo v gospodinjstvih, ki uporabljajo čista goriva 5 ur na teden.

gendersnapshot2019_2

Poročilo v angleščini lahko v celoti prenesete tukaj.

Translate »