Poročilo najsrečnejših držav, ki ga izdaja Sustainable Development Solutions Network, uvršča drugič zapored na prvo mesto Finsko. Slovenija se je uvrstila na 33. mesto.

Poročilo je prvič izšlo leta 2012, prvo mesto pa so zasedle do zdaj štiri države: Danska v letih 2012, 2013 in 2016, Švica leta 2015, Norveška leta 2017 in Finska v letih 2018, 2019 in 2020. V letošnjem letu so preostale države v deseterici Danska, Švica, Islandija, Norveška, Nizozemska, Švedska, Nova Zelandija, Avstrija in Luksemburg.

Poročilo je nepogrešljivo orodje za oblikovalce politik, ki želijo bolje razumeti, kaj osrečuje ljudi in s tem spodbuditi njihovo dobro počutje. Poročilo vedno znova razkriva, da se razlogi za dobro počutje skrivajo v dobri podporni mreži, zaupanju v socialno varstvo, poštenih vladah in zdravem življenju.

Poročilo je prvič razvrstil mesta glede na subjektivne ocene dobrega počtuja. Najsrečnejše mesto so Helsinki. Poročilo na splošno kaže, da je sreča v mestih skoraj enaka sreči v državah, v katerih se nahajajo. Poročilo nato poglobljeno raziskuje, kako se družba, urbano in naravno okolje povezujejo in vplivajo na našo srečo. Hoja v zelenem okolju in prijateljstva na primer osrečujejo ljudi.

Mesta igrajo pomembno vlogo pri gospodarski rasti in človeškem medsebojnem delovanju. Medtem, ko se prebivalstvo še naprej seli iz ruralnih v urbana okolja in se tako še dodatno obremenjuje vire in infrastrukturo, postane razumevanje sreče toliko bolj pomembno. Poročilo primerja srečo med mesti po vsem svetu in mesta znotraj držav.

Na splošno ugotovimo, da je sreča prebivalcev v mestih (v primerjavi z ruralnim okoljem) večja zlasti v državah v razvoju. Po drugi strani pa se trend v bolj bogatih državah obrača.

Poročilo z naslovom “World Happiness Report 2020” najdete v naši knjižnici.

Translate »