Javni razpis za sofinanciranje projektov NVO v okviru projekta Bridge 47 bo predvidoma objavljen 24. oktobra 2019. Razpis se bo osredotočal na projekte globalnega učenja.

Razpis se bo osredotočal na:

a) sofinanciranje inovativnih praks na področju GCE glede pristopov, metodologij, učnih praks, itd.,

b) sodelovanja s partnerji, ki jih običajno ne naslavljamo na področju GCE,

c) pilotno izvedbo evalvacije na področju GCE z uporabo okvirja in orodij za merjenje SDG 4.7.

Projekti bodo najverjetneje financirani do višine 95 % oz do največ 6.650 evrov, preostala sredstva pa bo moral zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov. Podrobnejše informacije bodo objavljene takoj po uradni potrditvi in najavi razpisa, ki bo na spletni strani Bridge 47, kot tudi na informacijskih kanalih platforme SLOGA.

Translate »