Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo predvidoma 6. oktobra 2017 v Uradnem listu objavilo javni razpis za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja za obdobje od 2018 do 2020.

Ministrstvo bo v obdobju od 2018 do 2020 financiralo do 4 razvojne projekte. Dva bosta namenjena najmanj razvitim državam Podsaharske Afrike, eden na temo boja proti podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi in naravnimi viri, drugi na temo enakosti spolov in krepitev moči žensk. Tretji projekt bo namenjen državam Severne Afrike, četrti pa t.i. mehkim vsebinam.

Rok za prijavo na razpis bo predvidoma 4 tedne od dneva objave v Uradnem listu. Posamezen prijavitelj bo lahko v okviru tega javnega razpisa prijavil največ 2 projekta. V vsak projekt bo moral vključiti najmanj 1 lokalno partnersko organizacijo. Ministrstvo spodbuja prijavitelje k iskanju tudi drugih virov financiranja.

Pri projektu na temo boja proti podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi in naravnimi viri bo MZZ spodbujalo sodelovanje med NVO in zasebnim sektorjem. Na svoji spletni strani je ministrstvo objavilo seznam 22 podjetij, ki so že izkazala interes za sodelovanje pri tem projektu. Nevladne organizacije se lahko po lastni presoji povežejo s podjetji in dogovorijo za sodelovanje pri pripravi projekta.

Ministrstvo bo tudi letos organiziralo delavnico za zainteresiran prijavitelje, na katero bodo povabljena tudi podjetja. Delavnica, ki bo v sejni sobi na Gregorčičevi 25a, bo organizirana v ponedeljek, 16. oktobra 2017 s pričetkom ob 13. uri.

Translate »