Znani so zmagovalci mladinskega fotografskega natečaja ob dnevu človekovih pravic na temo dostopa do čiste vode in sanitarne ureditve, ki je potekal od mednarodnem dnevu človekovih pravic.

V natečaju so bili kot ključni ocenjevalni kriteriji navedeni izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost. Sodelovali so lahko mladi v starosti od 12 do 29 let. Natečaj je bil razdeljen na dva sklopa: literarni natečaj in fotografski natečaj.

Na fotografski natečaj je prispelo 46 del. Prispeli izdelki v vsakem sklopu so bili razdeljeni na tri starostne skupine: osnovnošolke_ ci, srednješolci_ke ter mladi do 29. leta. Izbirna komisija v sestavi mag. Urša Jesih, Direktorat za vode, Ministrstvo za okolje in prostor, fotografinja Manca Juvan Hessabi, v imenu organizatorjev pa Patricija Virtič (Platforma SLOGA), je izbrala najboljša fotografska dela.

Na podlagi točkovanja izbirne komisije so bila na fotografskem natečaju nagrajena naslednja dela:

–       starostna skupina: osnovna šola
»Somewhere in the world« avtorice Anje Tomanič
»Življenje« avtorice Anike Lepšine
»Trije koraki do življenja« avtorja Andraža Rataja

–       starostna skupina: srednja šola
»Simfonija vode« avtorice Nike Zupančič
»Moja čista prihodnost« avtorice Ajde Bezjak
»Voda je zlato sveta« avtorice Laure Jambrovič

–       starostna skupina: mladi
»Savičnik« avtorja Bineta Mekine
»Hlajenje na trgu« avtorja Amadeja Petana

Nagrado za najizvirnejše delo celotnega fotografskega natečaja je izbirna komisija zaradi sporočilnosti in izvirnosti podelila fotografiji »Somewhere in the world« avtorice Anje Tomanič. Fotografija je objavljena ob članku.

Nagrajena dela bodo objavljena tudi v publikaciji, ki bo izšla marca 2022. V njej bodo objavljena tudi nagrajena dela literarnega sklopa.

Mladinski natečaj sta soorganizirata Platforma SLOGA in Društvo za Združene narode za Slovenijo.

Pripravila: PV
Foto: Anja Tomanič


Letošnji natečaj poteka v sklopu projekta Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022, ki ga sofinancirajo Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

NATEČAJ ČP logotipi

Translate »