Društvo za Združene narode za Slovenijo razpisuje nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov, obranjena med 1. avgustom 2015 in 31. julijem 2016. Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. družine Združenih narodov.

Prijava za razpis mora vsebovati:
– vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);
– tiskan izvod dela;
– izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju);
– priporočilo mentorja za nagrado;
– kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

Prijave sprejemajo do 1. avgusta 2016 na sedežu Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana).

Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2016.

Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani.

 Razpis podpira Slovenska nacionalna komisija za UNESCO v okviru projekta UNESCO mladinska platforma.

Translate »