Nagrade “Dubai International Award for Best Practices” so namenjene prepoznavanju globalnih inovativnih praks, ki so imele pozitiven vpliv v svojem okolju in ki še naprej izboljšujejo kakovost življenja ljudi.

Pričetek podeljevanja nagrad sega v leto 1995 – v čas Mednarodne konference Združenih narodov v Dubaju – kot rezultat Dubajske deklaracije. Takrat je bil namreč sprejet mednarodni koncept izmenjave najboljših praks.

Nagrade bodo podeljevali v 5 kategorijah:

 1. Nagrada za najboljšo prakso na področju obnove mest in javnih prostorov (Best Practices Award in Urban Regeneration and Public Spaces)
 2. Nagrada za najboljšo prakso na področju gradnje trajnostnih, inovataivnih iin pametnih stavb (Best Practices Award in Construction of Sustainable, Innovative and Smart Buildings)
 3. Nagrada za najboljšo prakso na področju trajnostnih urbanih prehranskih sistemov (Best Practices Award in Sustaining Urban Food Systems)
 4. Nagrada za najboljšo prakso na področju podnebnih sprememb in zmanjšanja onesnaževanja (Best Practices Award in Addressing Climate Change and Reducing Pollution)
 5. Nagrada za najboljše prakse na področju načrtovanja in upravljanja mestne infrastructure (Best Practices Award in Urban Infrastucture Planning and Management)

Prijavijo se lahko:

 • državne in regionalne vlade
 • lokalni organi in združenja
 • nevladne organizacije
 • lokalne organizacije
 • akademske ustanove,
 • javne in zasebne fundacije
 • mediji
 • posamezniki

Pogoji:

 • projekt, ki je predmet vloge, se izvaja najmanj eno leto (Začetek projekta v zadnjh petih letih od datuma prijave)
 • vlagatelj mora izpolnjevati merila za upravičenost do nagrade
 • v celoti izpolnjena prijava
 • vlagatelj ne sme sodelovati v več kot enem projektu znotraj kategorije. Projekt se lahko prijavi le znotraj ene kategorije.
 • vlagatelj izpolni spletni obrazec za prijavo in predloži vse obrazce na uradni strani
 • vlagatelj dokazuje status z uradnimi dokumentu

Rok za oddajo prijav je 30. april 2020. Vse dodatne informacije na uradni strani nagrade.

Translate »