Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PSSE) je pozvala k nominacima za podelitev nagrade Vaclava Havla za človekove pravice za leto 2018. Nagrade za izredne zasluge civilne družbe na področju varstva človekovih pravic v Evropi in drugod PSSE podeljuje v sodelovanju s Knjižnico Vaclava Havla, Fundacijo Charta 77 in Vlado Češke republike. 
Nominacijo lahko poda katerikoli posameznik, nevladna organizacija ali institucija, ki deluje na področju varstva človekovih pravic.

Rok za posredovanje nominacij je 30. april 2018.

Razglasitev dobitnika in podelitev nagrade bosta potekala tekom oktobrskega zasedanja PSSE.

Celotna informacija o nagradi, vključno z obrazcem in navodili, je dostopna na spletni strani PSSE: http://website-pace.net/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize.

Translate »