Nagrada Sveta Evrope Sever – Jug

Nominacije za letošnje nagrado Sveta Evrope Sever – Jug so že odprte. Nagrado Svet Evrope podeljuje osebam, ki se zavzemajo za promocijo solidarnosti med severom in jugom. 
Več informacij je dostopnih na: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/north-south-prize.

Nominacije so možne do 30. septembra 2018 preko obrazca na internetni strani.