Evropska komisija je 5., julija objavila dokument z naslovom “Uporaba pristopa, ki temelji na človekovih pravicah v mednarodnih partnerstvih”, s katerim je nadgradila orodja, kako postaviti imetnice in imetnike pravic v središče zunanjega delovanja EU na področjih soseščine, razvoja in mednarodnega sodelovanja. Gre za pomemben korak, skladen z zavezo Evropske unije ciljem trajnostnega razvoja in zmanjšanju vseh oblik neenakosti.

Z nadgradnjo Evropska unija upa na oblikovanje bolj vključujočih in trajnostnih “intervencij” to je programov in projektov v sklopu zunanjih dejavnosti. Ta orodja bodo uporabljena v programiranju, oblikovanju in izvajanju vseh sektorjev, ki delujejo na področju zunanjega delovanja Evropske unije ter pri oblikovanju novega finančnega instrumenta Globalna Evropa v obdobju 2021-2027.

Več o naravi nadgradnje si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije DG IntPa (nekdanji DG DEVCO).

Dodatna spletna orodja in drugi viri, razviti s strani Evropske komisije in držav članic, bodo kmalu na voljo na spletni strani EU International Partnerships Academy.

Prav tako je Evropska komisija napovedala, da bo nova “Orodjarna” (Toolbox) predstavljena v sklopu “Tedna demokracije” (Democracy Week) na posebni konferenci 16. septembra 2021, v sklopu informacijske točke Generalnega direktorata za mednarodna partnerstva – International Partnerships InfoPointu.
Pripravil: AK

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »