EU še naprej podpira dostavo humanitarne pomoči Sudanu z leti humanitarnega zračnega mostu. Ta teden je bilo z novim poletom dostavljenih 30,3 tone osnovnih potrebščin, vključno z medicinskimi pripomočki in opremo za zavetišča, ki so bile iz skladišč Združenih narodov v Dubaju prepeljane humanitarnim partnerjem v Port Sudanu. To je sledilo prejšnjemu letu Air Bridge v Sudan v začetku tega meseca, 9. maja. Poleta Air Bridge sta bila organizirana ob podpori skladišča Združenih narodov za humanitarni odziv, ki ga upravlja WFP.

Poleg humanitarnih letov Air Bridge je EU dodelila skupaj 800 000 EUR za takojšnjo pomoč in prvo pomoč prebivalstvu Sudana ter beguncem in povratnikom v sosednjih državah. Ta sredstva vključujejo 200 000 EUR za sudansko društvo Rdečega polmeseca ter po 200 000 EUR za egiptovsko, etiopsko in južnosudansko društvo Rdečega križa/Rdečega polmeseca.

To je dodatek k 73 milijonom evrov, ki so bili Sudanu že dodeljeni za humanitarno pomoč v letu 2023. Evropska komisija je v stiku s svojimi humanitarnimi partnerji, da bi zagotovila, da bodo načrtovani in obstoječi programi po potrebi prilagojeni novim razmeram in prednostnim nalogam.

Strokovnjaki EU za humanitarno pomoč so bili hitro napoteni na obmejna območja v državah, ki mejijo na Sudan (Etiopija, Južni Sudan, Čad, Egipt in Srednjeafriška republika), da bi hitro ocenili nastajajoče humanitarne potrebe na terenu.

Pripravil: MH

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. 

 

Translate »