Preden pričnejo organizacije zbirati prostovoljce, je pomemben premislek o tem, kakšne prostovoljce potrebujejo, kakšna znanja, veščine in osebnostne lastnosti naj imajo prostovoljci, da bodo dobro opravljali prostovoljsko delo. 

V pomoč pri načrtovanju so vam lahko sledeča vprašanja:

 • Kakšne so zahteve (če so) glede zdravja in/ali fizičnih lastnosti, potrebnih za prostovoljsko delo?
 • Katera posebna znanja/veščine/izkušnje/lastnosti so potrebne za opravljanje prostovoljskega dela?
 • Kaj od zgoraj naštetega je nujno?
 • Kaj je zaželeno?
 • Je potrebno prostovoljca še dodatno usposobiti za delo?
 • Kako je razporejen delovni čas prostovoljca (reden, nereden, koliko ur na teden/mesec …)?
 • Za koliko časa želimo, da se prostovoljec vključi v prostovoljsko delo (krajše/daljše obdobje)?
 • Ali prostovoljec potrebuje lasten prevoz?
 • V katerih krajih bomo iskali prostovoljce in ali bomo lahko prostovoljcem povrnili stroške prevoza in/ali prehrane?
 • Ali bo prostovoljec delal v skupini ali sam?
 • Ali je administrativno delo del prostovoljčevih nalog?
 • Ali je prostovoljčevo delo povezano z denarjem (npr. zbiranje prostovoljnih prispevkov)?
 • Kakšno praktično podporo bo prostovoljec potreboval?
 • Kaj s tem pridobijo prostovoljci (nove stike, občutek koristnosti, priložnost za sodelovanje itd.)?

Če želite več informacij, si lahko preberete priročnik za mentorje ABC prostovoljstva.

Pomembno se je zavedati, da vsak prostovoljec ni primeren.  Zato je pomembno imeti predstavo o potrebah, saj je tako lažje prepoznati prostovoljce, ki za programe niso primerni, in jih usmeriti v dela, ki so zanje bolj primerna. Tako bo zavrnitev tudi lažje utemeljiti, pri tem pa so organizacije zavezane k spoštovanju in upoštevanju Zakona o prostovoljstvu in načelu Prepovedi diskriminacije (10. člen) ter Načelu varstva uporabnikov prostovoljskega dela (11. člen).

Ko je prostovoljec vključen v proces dela, pa je potrebno njegovo delo spremljati in prostovoljcu nuditi podporo. Pomembno je prostovoljce motivirati in graditi uspešno in dolgoročno sodelovanje.

Translate »